Udbudsmateriale til etablering af klatrebane i Søndermarken

Kære Dansk Træklatreforening, Slots- og Kulturstyrelsen har fået dispensation til at etablere en prøvestrækning på en klatrebane i Søndermarken. Vi har udarbejdet et udbudsmateriale, da vi gerne vil finde en lejer, der vil etablere og drive banen. Måske er det noget for ét af jeres medlemmer at se nærmere på? Materialet kan findes her:

https://slks.dk/omraader/slotte-og-ejendomme/udlejning/klatrebane-i-soendermarken/

Start og Slutdato: 
Søndag, 31 marts, 2019 til Lørdag, 29 juni, 2019