Nyhedsbrev fra Dansk Træklatreforening januar 2019

Førstehjælpsbeviser:

Alle instruktører skal huske at førstehjælpsbeviser skal opdateres hvert 2. år.

Fra 1. januar 2019 skal instruktører ikke længere indsende opdaterede beviser

 • men det er jo stadig instruktørens eget ansvar at være i besiddelse af et gyldigt førstehjælpsbevis. I værst tænkelige situation vil vores kollektive ansvarsforsikring ikke dække hvis man som ansvarlig instruktør ikke er i besiddelse af et opdateret førstehjælpsbevis!!
 • Ved eksaminationen af nye instruktører er det eksaminators ansvar at han har set aspiranternes førstehjælpsbeviser og skrevet datoen på beviset ind i eksamensbestillingsformularen til foreningen.

Årsagen til ændret procedure er: Indlevering og opdatering af førstehjælpsbeviser er et problematisk og tidskrævende arbejde. Problematisk fordi der findes cpr. Numre på beviserne og tidskrævende fordi registreringen og udsendelse af remindere på opdatering er tidskrævende.

Kalender

 • 07-04-2019 Generalforsamling i Dansk Træklatreforening
 • 21-09-2019 Instruktørsamling 2019
 • 22-09-2019 Censorsamling 2019 Vest + Øst

Se og tilmeld dig arrangementerne på hjemmesiden

117 træklatre-instruktørlicenser udløber i 2019

Hvis din Træklatreinstruktør licens udløber i løbet af 2019 (kig på dit instruktørkort) og du gerne vil bevare din status som træklatreinstruktør så skal du revurderes i løbet af 2019.

Hvis du ikke bliver revurderet inden 1. jan. 2020, vil du kun kunne blive instruktør igen, ved fornyet deltagelse i en eksamen.

For at blive revurderet i løbet af 2019 skal du snarest og inden 1. december 2019:

 • Indsende detaljeret klatrelogbog for de sidste 5 år (2014 – 2019) Logbogen skal indeholde oplysninger om alle aktiviteter der har relation til klatring.
 • Indsende gyldigt 1. hjælpsbevis (hvis du da ikke allerede har gjort det for nyligt?) Husk at førstehjælpsbeviser skal fornyes hvert andet år.
 • Indsende nyt pasfoto
 • Betale 1000 kr. for registrering (faktura bliver tilsendt hvis du bliver godkendt)

Indsend oplysningerne indsscannet til kontakt@dansktraeklatreforening.dk

Førstehjælpstasker

Der kan stadig købes førstehjælpstasker gennem træklatreforeningen.

Generalforsamlingen bliver i 2019 afholdt på Fyn søndag d. 7. april fra kl. 10:00 - 14:00 incl. frokost

Tilmeld dig på hjemmesiden under arrangementer

Grejbank

Medlemmer kan stadig leje Lavvu, hængekøjer og portaledger meget billigt gennem foreningen

Instruktørsamling i Dansk Træklatreforening 2019

Tilmelding og læs mere på hjemmesiden https://dansktraeklatreforening.dk/instruktørsamling-2019

Antal Aktive medlemmer pt.
Aspiranter (6)
Bestyrelsesmedlemer (7)
Censorer (15)
Eksaminatorer (48)
Instruktører (613)
Almindelige medlemer (10)
Sikkerhedsgruppen (3)

Revurdering af censorer og sikkerhedsgruppen

Revurdering af censorer og sikkerhedsgruppen: der er pt. 15 censorer og heraf 3 medlemme i sikkerhedsgruppen.

 • Revurdering af censorer: For at kunne opretholde sin Censor status skal man over en femårig periode:
  1. Have Deltaget i en censorsamling mindst hvert andet år. (2-3 i en 5-årig periode)
  2. Være godkendt som instruktør.
  3. Have fungeret som censor eller eksaminator ved mindst 1 eksamen pr. år.
  4. Have vist den praktiske eksamensprocedure i overværelse af mindst 2 andre censorer mindst 1 gang i løbet af den femårige periode.
 • Revurdering af sikkerhedsgruppen: Medlemmer af sikkerhedsgruppen skal overholde krav til revurdering af censorer samt:
  1. sikkerhedsgruppens logbøger sendes og godkendes af øvrige censorer.

Rekruttering af nye censorer og medlemmer af sikkerhedsgruppen

Instruktører må gerne anbefale kandidater til censorfunktionen. pt. er der ikke noget behov for nye censorer. Anbefalinger er selvfølgelig stadig velkomne.

Censorer må gerne anbefale kandidater til sikkerhedsgruppen pt. er der ikke behov for nye medlemmer af sikkerhedsgruppen, men anbefalinger er velkomne.  

Send din anbefaling til kontakt@dansktraeklatreforening.dk

Sikkerhedsrapport

Der skal opfordres til at alle instruktører indrapporterer sikkerhedshændelser således at vi alle kan blive klogere.

I 2018 har vi kendskab til én hændelse:

Hændelsen indtraf i forbindelse med Rebklatring under et åbent arrangement

Beskrivelse af hændelsen: Efter at klienten har klatret op af rebet på Grigri og ascender skal
klienten fires ned af instruktøren. Instruktøren firer ned på et nedsænkbart system rigget til med
GriGri der er afbundet. Under nedsænkningen giver instruktøren lidt ekstra fart på nedsænkningen
og bremser op igen flere gange under turen ned. 4-5 meter over jorden gives igen lidt ekstra fart
men denne gang smutter bremserebet ud af hånden og da Grigriens firingshåndtag samtidig er
belastet/åbnet accelerere klienten mod jorden og rammer jorden ret voldsomt. Klienten kom
tilsyneladende ikke til skade og kunne selv rejse sig og gå fra stedet. Desværre glemte instruktøren
at få navn og adresse på klienten så der kunne følges op på forløbet.

Årsager til hændelsen: Der kan kun gisnes om årsagen til at bremserebet smutter ud af håndens greb:

 1. Instruktøren valgte at betjene grigri'en med modsat håndstilling. Måske fordi det umiddelbart var svært at dreje grigri'en i slyngen eller fordi det var sådan den nu vendte. Dette kan have påvirket reaktionsmønsteret hos instruktøren. Sørg altid for at betjene grigri'en som når den sidder i selens arbejdsløkke: Venstre hånd styrer udløserhåndtaget og højre styrer bremserebet.
 2. En kinke på rebet eller en modstand på bremserebet ved at foden har klemt/trådt på den del af rebet der ligger på jorden på bremsesiden af rebet kan have medvirket til at rebet bliver løftet/revet ud af hånden der jo havde løsnet grebet under nedfiringen. Sørg for altid at holde om bremserebet med hele hånden og tommelfingeren nede som lås omkring rebet.
 3. Reaktionen ved et pludseligt uheld er som bekendt at muskler strammes og derfor vil man automatisk holde/trække i udløseren på Grigrien hvilket forværrer situationen. En bremse med panikfunktion kunne måske have afhjulpet dette uheld.

Anbefalinger:

 1. Husk altid at få navn og adresse på klienten så det er muligt at følge op på hændelsen.
 2. Placér en backuprebbremse under firingsbremsen (grigri'en). det kan være en autoblock eller anden egnet klemknude. Eller det kan være en anden person der holder i bremseenden af rebet.
 3. Anvend en bremse med panikfunktion eller en assisteret bremse.
 4. Anvend en bremsetype instruktøren er rutineret i at anvende
 5. Placer bremsen i betjeningsvenlig højde og så vidt muligt vendt rigtigt.
 6. Lav nedfiringen kontrolleret og langsomt. Hvis der skal laves fritfald sektioner skal der indtænkes backup og laves en risikovurdering af senariet.

Afmelding af nyhedsbrev

du kan undgå at modtage nyhedsbrevet ved at logge ind på hjemmesiden og på din brugerkonto trykke på Håndtér abonnementer og dernæst fjerne markeringen ud for nyhedsbrevet.

Dansk Træklatreforening dansktraeklatreforening.dk mail: kontakt@dansktraeklatreforening.dk - Ændret: tir, 25/06/2019 - 01:25