Dansk Træklatreforening

Velkommen til Dansk Træklatreforenings hjemmeside.Lene

Her kan du finde information om rekreativ træklatring i Danmark, træklatreinstruktøruddannelsen, træklatreaktiviteter mm.

Medlemskab koster 50kr. pr. år.(Bliv medlem ved at oprette en ny konto)

Dansk Træklatreforening styrer registrering og administration af træklatreinstruktører og censorer, samt udarbejder Normer på træklatreområdet.

Klatresamrådet ( www.klatresamraadet.dk ) er et samråd der udveksler synspunkter på tværs af normer for vægklatring, klippeklatring og træklatring.

Nyheder

Instruktørsamling i Dansk Træklatreforening 2016

Du indbydes hermed til en instruktørsamling i Dansk Træklatreforening (Ægtefælle/samlever/kæreste + børn er også velkomne)

Tid og Sted: Lørdag d. 17. september kl. 9:00 - 17:00 med efterfølgende fælles aftensmad. Svendborg Naturskole Skårupøre Strandvej 47, 5881 Skårup. det er muligt at overnatte fra fredag til lørdag og fra lørdag til søndag.

Pris: Den samlede pris  300 kr (Incl. mad) for medlemmer og for ikke medlemmer 500 kr.

Overnatning: Overnatning foregår ude i telt eller shelter evt. også indendørs.

Program: Program endnu ikke fastlagt, men flere spændende workshopemner er på listen: konkurrencer i rekreativ træklatring, alternative redninger, overnatning i træerne, mm

Tilmelding: Ægtefælle/samlever/kæreste + børn er også velkomne. Tilmelding via formular på Dansk Træklatreforenings hjemmeside. klik her

Sidste frist for tilmelding er søndag d. 1. september 2016. Meld til i god tid

Træklatring forbedrer hukommelsen

Artikel fra Time Magasine: http://time.com/3980498/tree-climbing-memory : If You Want to Improve Your Memory, Try Climbing a Tree

Boy climbing tree

A new study says tree climbing is good for your mind

Turns out, the secret to remembering where you left your car keys may not lie with the tried-and-true method of retracing your steps or inside a prescription pill bottle. According to researchers from the University of North Florida, climbing a tree or balancing on a beam can dramatically improve cognitive skills, including memory.

Those two exercises are examples of proprioceptively dynamic activities. According to the The American Heritage Stedman’s Medical Dictionary, proprioception is “the unconscious perception of movement and spatial orientation arising from stimuli within the body itself.” The dynamic part is added when you couple that effort with another element like route-planning or locomotion.

According to a press release from UNF, the results demonstrated remarkable cognitive gains: “After two hours, participants were tested again, and researchers found that their working memory capacity had increased by 50 percent, a dramatic improvement.”

Kursusliste

TræklatreKurser kan annonceres her. Kun godkendte instruktører kan indtaste kurser, og kun hvis kurserne overholder Klatresamraadets normer.

Dette indebærer bl.a. at der kun må anvendes følgende titler på kurserne: Begynderkursus og Instruktørkursus. Begynderkurser skal have en varighed af mindst 2 dage. Instruktørkurser skal have en varighed på mindst 4 dage hertil kommer en eksamensdag. således at instruktørdelen ialt varer mindst 5 dage. Kurserne må gerne opdeles i moduler.(f.eks. Instruktør modul I på 3 dage + Instruktør modul II på 1 dag + 1 eksamensdag)

Herudover kan der udbydes brush-up kurser for øvede træklatrere, incl. eksamen skal de have en varighed af mindst 2 dage.

Desuden kan udbydes et Avanceret Træklatring kursus for instruktører, der skal dække pensum i det avancerede kompendium, varighed mindst 3 dage. 

Det er yderligere et krav at kursusleder og underviser skal være godkendte instruktører. Træklatreforeningen har herudover ikke noget ansvar eller andel i afholdelse og gennemførelse af kurserne.

Kursusnavn Kontakttlf. Kursuspris Varighed Startdatosorteringsikon Kursusleder
Overbygningskursus - avanceret træklatring 26370406 kr. 3250 3 dage 26/08/2016 kajakaj
Træklatreinstruktør modul1 51861727 kr. 1519 2 dage 10/09/2016 kajakaj
Begynderkursus, træklatring 22917434 kr. 2150 2 dage 10/09/2016 KEN
Begynderkursus i Træklatring 29918488 kr. 1800 2 dage 17/09/2016 kasperfriluftguide
Instruktørsamling i Dansk Træklatreforening... 41113229 kr. 300 1 dage 17/09/2016 Bjarne Christensen
Instruktør modul II/Brush up kursus 41113229 kr. 900 1 dage 22/09/2016 Bjarne Christensen
Træklatreinstruktøreksamen 41113229 kr. 2400 1 dage 23/09/2016 Bjarne Christensen
Træklatreinstruktør modul 1a'2. 22917434 kr. 2150 2 dage 01/10/2016 KEN
Træklatreinstruktørkursus modul2 51861727 kr. 1519 2 dage 15/10/2016 kajakaj
Træklatreinstruktøreksamen 51861727 kr. 2395 1 dage 30/10/2016 kajakaj
Træklatreinstruktør modul 2a'2. 22917434 kr. 2150 2 dage 05/11/2016 KEN
Træklatreinstruktør eksamen 22917434 kr. 1550 1 dage 27/11/2016 KEN
Årligt tjeck af klatregrej (PPE check) 41113229 kr. 0 1 dage 19/04/2017 Bjarne Christensen
Begynderkursus træklatring 41113229 kr. 1800 2 dage 20/04/2017 Bjarne Christensen
Instruktørkursus modul I 41113229 kr. 2400 3 dage 14/06/2017 Bjarne Christensen
Instruktør modul II/Brush up kursus 41113229 kr. 900 1 dage 21/09/2017 Bjarne Christensen
Træklatreinstruktøreksamen 41113229 kr. 2400 1 dage 22/09/2017 Bjarne Christensen
Udgiv indhold